HMS Sikkerhetskurs
for bygg og anlegg

 

Kursdeltageren følger en nyansatt i et byggefirma som blir stilt ovenfor relevante arbeidssituasjoner på en typisk byggeplass. Film, fokuspunkter og arbeidsoppgaver viser hvordan en arbeidstaker skal utføre arbeid etter forskriftene, og hva som kan bli konsekvensen hvis man ikke utfører arbeidet på en sikker måte.

 

Innholdsleverandører

 

Kr 1.200,-

Krever ingen forhåndskunnskaper

 

Språk-uavhengig

 

Kunnskapstest og kursbevis

 

Statistikk på hver enkelt og organisjasjonen

 

Gir en dokumentert sikkerhetsopplæring

Spilletid:

Utgitt:

Innholdsleverandør:

Deltema:

Treningsoppgaver:

Eksamen:

Kursbevis:

Orginalspråk:

Undertekster:

30 min

2014

Veritech AS

13

Ja

Ja

Ja

Norsk

Norsk, Engelsk

Et intervju av John Egil Mathisen

om HMS i byggebransjen

Kurset tilfredsstiller krav til opplæring
i henhold til HMS lovgivningen

 

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

§ 5.2 Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herunder informasjon om endringer.

 

§ 6.1 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko,

samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

 

Arbeidsmiljøloven

§ 2-2 Arbeidstakers medvirkningsplikt

 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav

(forskrift om utførelse av arbeid)

 

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

 • Roller og ansvar
 • Informasjon om HMS
 • Verneutstyr og medvirkningsplikt
 • Rapportering av uønsket hendelse
 • Sikker jobb analyse (SJA)
 • Helse- og miljøfarlige stoffer
 • Opplæring av teknisk utstyr
 • Varme arbeider
 • Provisorisk utstyr
 • Arbeid i høyden
 • Orden og renhold
 • Avfallshåndtering
 • Ergonomi

Temaene i kurset

Magnus Robbestad

 

30 års erfaring innen kvalitetsledelse, konsulentvirksomhet, kvalitetssikring,miljøstyring og opplæringsvirksomhet.
17 år som godkjent revisor innen ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001

HMS Vestfold

John Egil Mathisen

 

30 års erfaring fra prosjekter innen bygg, anlegg, industri og offshore. Erfaren HMS leder, SHA koordinator og sikkerhetssjef. Godkjent revisor av HMS Internkontroll, OHSAS 18001 og ISO 14001

INTRODUKSJONSTILBUD

Kursavgift

Alle kurs fra Easylearn
kan utføres på alle typer enheter

Copyright © 2015 Granat Studios

BESTILL